Studenter gör gratis-app för byggare

Tre nybakade ingenjörer vill skapa en webb-tjänst som är både gratis och enkel för hantverkare som vill undvika strul med kunderna. Tjänsten som finns tillgänglig på webben heter Cling.

Här finns mallar för offerter och avtal.  Tanken är att det ska vara enklare att fylla i än exempelvis hantverkarformuläret som ju är i form av ett elektroniskt word- dokument  eller fylls i på papper.  Cling har förifyllda kolumner där man specificerar de uppgifter som behövs för varje projekt.

 

Idén är att minska tiden man spenderar på administration med funktioner som gör det enkelt att följa upp, spåra och samla sina offerter och avtal på ett och samma ställe. Det går snabbt för hantverkaren att fylla i och det blir tydligt för deras kunder.

En av de tre nyutexaminerade ingenjörerna som ligger bakom Cling är Oskar Andersson. Han berättar hur de tillsammans under studierna upptäckte ett behov för hantverkare att skapa tydliga avtal med kunden utan att krångla till det. I många fall görs affärer upp muntligt för att hantverkarna inte vill hålla på med papper. Det riskerar då att skapa oklarheter om vad som gäller under eller efter bygget.

- Vi såg att hantverkarna var den grupp som fått ta emot flest klagomål av alla branscher. Och samtidigt är det den grupp som inte hängt med i IT-utvecklingen, berättar Oskar Andersson.

Oskar Andersson tror inte att hantverkarna är så dåliga som statistiken över klagamålen utvisar.

- Det beror inte på att de är dåliga eller ohederliga utan jag tror bara att de har för många bollar i luften, tiden räcker inte till att skriva avtal . Här kan våra digitala tjänster göra skillnad.

Innovationsstöd

Han och studentkollegerna fick hjälp av det innovationsstöd som KTH i Stockholm erbjuder studenterna och kunde därför börja utveckla webb-tjänsten redan under studietiden. Nu är tjänsten flygfärdig men bara med funktionerna avtal och offert som i princip blir gratis så när som på kostnaden som upphovsmännen behöver täcka för installation av BankID.

- Längre fram vill vi kunna erbjuda tilläggstjänster mot betalning men vi håller på och tittar på hantverkarnas behov.

Webb-tjänsten ska enbart rikta sig mot hantverkare. De ska kunna använda både mobil, dator och surfplatta.  Uppgifterna ska uppdateras i takt med förändringar i lagstiftningen.  Här kan nämnas de nya möjligheterna för konsumenter att ångra köpet av en tjänst. Denna ångerrätt kan hantverkaren avtala bort men det är inget som hantverkarformuläret ännu tar hänsyn till.

Mikael Kindbom
Publicerad onsdag, 30 augusti 2017 15:10