Prefabricerad schaktbotten från företaget LK Systems

Nu finns det en prefabricerad schaktbotten. Produkten heter LK Schaktbotten Secure och används för att förhindra vattenskador i genomgående schakt för tappvatten och värmestammar. En konstruktion med läckageindikering som följer rekommendationerna från Säker Vatten och Boverkets byggregler (BBR). Företaget LK Systems står bakom produkten.

Lösningen är effektiv både vad gäller tid och kostnad. Resultatet är ett säkert montage. Till skillnad från en traditionell, platsbyggd schaktbotten behövs ingen samordning av olika fackmän då alla arbetsmoment kan utföras av VVS-installatören.

LK Schaktbotten Secure finns i tre standardutföranden och kan även specialanpassas efter behov.

Enklare, smartare och mer hållbart – på LK har företaget ambitionen att alltid utgå från att det finns ett bättre sätt att göra saker på. Företaget säger i ett pressmeddelande att man i allt man gör  föredrar innovation över status quo. Enkelhet är att föredra framför komplexitet. LK:s ambition är smarta produkter. Goda systemlösningar eftersträvas för värme, vatten, sanitet och för flödeskontroll i marina installationer.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

Konstruktionen av schaktbottnar har aktualiserats inte minst genom den nyligen presenterade rapporten ”Typlösningar för schaktbottnar”. Det är ett samverkansprojekt mellan Säker Vatten och Installatörsföretagen finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

E-mail:
Publicerad 2018-11-29 08:04:04