Ny app för snickare och takmontörer

I avsikt att underlätta att montera underlagstäckning på tak har företaget Mataki har tagit fram en särskild webbapp. Appen är också bra avseende luft- och ångtätning av väggar. Appen innehåller produktinformation och pedagogiska monteringsanvisningar, både i filmform och stillbildssekvenser. Den illustrerar en rad olika tips och lösningar för snickare och takmontörer. Monteringsfilmerna är språklösa för att passa alla användare.

Det finns även en proffsflik med inloggning för personer som genomgått någon av Matakis utbildningar Solution Tak eller Solution Vägg. Här kan man exempelvis skriva ut egenkontroller, produktgarantier och företagets vattentätgaranti för underlagstäckning. Appen fungerar väl på surfplatta, mobil och dator.

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing AB. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs.

E-mail:
Publicerad 2018-12-10 10:01:30