Många kan tänka sig solenergi

Kan du tänka dig att installera solenergi – eller har du det redan? När Bygma i år genomförde sin årliga barometer tog man med frågan om solceller. Tre procent av husägarna i Sverige har installerat solenergi – men intresset är stort. Hela 56 procent av de tillfrågade sa nämligen att de kunde tänka sig installera solceller.

Urban Johansson som är VD för Bygma i Sverige säger apropå undersökningens resultat att potentialen för solenergi är stor. Institutet YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning har intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende

- Med tanke på att endast tre procent hittills har installerat, så finns det ju en enorm potential för byggbranschen att ta tag i här, kommenterar Urban Johansson.

- Vi har under flera års tid följt utvecklingen av svenska folkets planer på att miljö-och klimatanpassa sina hem och kan konstatera att intresset för solceller just nu är otroligt stort, säger Urban Johansson. Överhuvudtaget är intresset för att miljö- och klimatanpassa sina hem stort hos husägarna.

Undersökningen visar vidare att 58 procent planerar att eller kan tänka sig att använda miljömärkt byggmaterial. Lika många kan nyttja svenskt byggmaterial. I syfte att minska på svinnet säger 53 procent att kan tänka sig att måttbeställa byggmaterial de inhandlar.

Energieffektiva fönster är av intresse för många. 41 procent av husägarna kan tänka sig detta. Att tilläggsisolera är motsvarande siffra 32 procent. 22 procent har valt att vidta dessa åtgärder.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen säger att hon finner det glädjande att intresset är så stort för solenergi och ennergieffektivisering.

- Idag utgör solel mindre än en procent av Sveriges elproduktion, samtidigt vet vi att stora mängder förnybar el behövs för att klara klimatomställningen, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

- Solenergin har en stor potential att bidra! Därför har vi just tagit fram en guide som hjälper de som vill ta steget och satsa på solceller.

Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69% av Sveriges befolkning.

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat på Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

E-mail:
Publicerad 2018-12-10 10:03:00