Bostadsägare vill fortfarande renovera

Enligt senaste Byggbarometern har byggrenoveringarna i landet  gått ner. Det är företaget Bygma som tagit fram uppgifterna i samarbete med analysföretaget YouGov. Det är för sjätte året i rad som Bygma gör undersökningen.

Ytskiktsrenoveringar är de nybyggnationer som är populärast. Att lägga nytt golv kommer därefter i popularitet, följt av att renovera badrum eller kök.

Mer än 1 000 boende har intervjuats i undersökningen. Byggbarometern visar att bostadsägare som valt att renovera minskat jämfört med föregående år. Men skillnaderna jämfört med föregående år är inte dramatiska. I procent räknat är nedgången fem procent, det gäller både boende som anlitat hantverkare, liksom boende som valt att renovera själva.

Positivt i undersökningen visar att bostadsägare är relativt hoppfulla om framtiden. Att renovera eller att bygga till ligger på planeringsstadiet för många. Bostadsägare har inte ändrat åsikt om framtiden. Andelen som planerar en upprustning är ungefär densamma som tidigare.

Urban Johansson, VD för Bygma, säger i en kommentar att 2018 verkar vara ett år präglat av stor osäkerhet på marknaden.

- Förutom inbromsning av nyproduktion, har det varit en minskad omsättning av befintliga bostäder och därmed färre renoverings- och ombyggnationsarbeten, säger Urban Johansson, i ett pressmeddelande.

- Detta då många renoveringsarbeten av befintliga bostäder sker i samband med försäljning respektive vid inflyttning. Det är glädjande att se att bostadsägarna ändå tycks optimistiska framåt och inte har sänkt sina förväntningar, även om det naturligtvis fortsatt är ett osäkert läge.

 

E-mail:
Publicerad 2018-12-10 10:02:14