CPM säkrar kvalitet

För varje målare i Sverige är begreppet CMP något bekant. Förkortningen står för Certifierad Målad Panel. Ett svenskt system som garanterar en jämn och hög kvalitet. En slutprodukt som kunden ska kuna lita på.

Enligt en senaste kartläggning kommer nu hälften av alla målade panelbrädor vara godkända enligt systemet. En nyhet som gläder många inom branschen.

Fram till nyligen har det inte funnits några etablerade krav för industriellt grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor. Byggbranschen tillsammans med träindustrin har nu förstått vikten av detta. Att definiera och ställa funktionskrav på den färdiga produkten är av högsta prioritet. Detta leder till att dokumentation av måleriarbetet blir mer än nödvändigt.

- Potentialen för CMP-systemet är stor, säger Johan Larsson, projektledare på Svenskt Trä. CMP är en förutsättning för att säkerställa höga krav på panelbrädorna och färgsystemen.

- Det är ett unikt svenskt system som verkligen kan garantera att slutkunden alltid får en ytbehandlad panelbräda av god kvalitet.

Tre ytbehandlingsklasser

CMP säkerställer kvaliteten för målade utvändiga paneler. Systemet ska säkerställa höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen. Allt för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade för sin framtida funktion.

Certifierad målad panel finns i tre ytbehandlingsklasser. De tre grupperna inom CPM  är grundmålad - CMP-G, grundmålad + mellanstruken och slamfärgsmålad. Värt att veta är att varje grupp har en särskilt bokstavskombination, CPM- G, CPM- G/M och CPM-S

- Flera företag ansluter sig till CMP-systemet, förklarar Johan Larsson. Allt större volymer panelbrädor kommer kunna tillverkas och godkännas. Från och med 2019 kan nästan hälften av den totala volymen industriellt målade utvändiga panelbrädor godkännas inom CMP-systemet. 

Han säger att utbudet för föreskrivande led och bygg- och trävaruhandeln därmed ökar.

- Det finns många fördelar med de certifierade panelbrädorna, säger Johan Larsson. Förutom hög kvalitet är panelbrädorna optimalt anpassade för ytbehandling.

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att använda CMP-godkända panelbrädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra ytor.

Skarpa hörn rundas eller fasas, släta ytor rillas och framsidor finsågas eller strukturbehandlas för att ge ytbehandling de bästa förutsättningarna. Ytfuktkvoten är alltid 16 procent eller lägre vid ytbehandling och alla färger som används är testade utomhus såväl som inomhus vid ackrediterade laboratorium enligt gällande europeisk och svensk standard.

E-mail:
Publicerad 2019-02-04 11:08:00

Din röst är viktig

Visste du att...