Bygg rätt i trä – nya rekommendationer för olika sorters trall

Felaktig montering av trall kan leda till många olika problem. Nu har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram nya rekommendationer för hur olika sorters trall ska monteras för att undvika framtida bekymmer. Svenskt Trä har gjort detta tillsammans med tillverkare av trall och fästdon.

I vintertider som dessa är det nog få som tänker på våren. Men ju närmare våren kommer, desto mer detaljerade blir planerna för montering av trall.

Svenskt Trä, tillsammans med tillverkare av trall och fästdon, har därför kraftsamlat och tagit fram nya tydliga rekommendationer och instruktioner för montering av trall. Detta inte helt utan huvudbry då det finns lika många olika sorters trall som olika sätt att lägga trall på. Felaktiga myter om hur trallbrädor ska monteras har levt länge.

- Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä. Vi ser att det även bland hantverkare förekommer felaktigheter när trallbrädor ska monteras. Olämpligt montage orsakar i sin tur fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga fästdon.

Virket deformeras

Utan tydliga instruktioner kan slutresultatet bli felaktigt med konsekvensen att problem förr eller senare uppstår. Felaktig montering kan bland annat leda till att skruvar går av eller att virket deformeras och spricker.

För att undvika de problem som kan uppstå har Svenskt Trä tagit fram nya tydliga rekommendationer och anvisningar som omfattar dels anvisningar för val av trall och fästdon, dels anvisningar gällande utförandet för att trall och fästdon ska hålla lång tid framöver.

Nya rekommendationerna

Svenskt Trä har tagit fram ett antal rekommendationer. Goda råd som varje hantverkare lär ha god nytta av. Råden är följande:

1. Mät avstånd från kant till kant mellan trallbrädor
2. Montera skruvar 30 mm från lång- och kortsidor
3. Förborra skruvar vid tralländor
4. Fuktskydda medliggande underliggande golvbjälkar med grundisoleringspapp
5. Om du skarvar trallbrädorna – montera spikregel vid skarvar

De nya anvisningarna kommer att inarbetas i Svenskt Träs uppdaterade byggbeskrivningar Altan respektive Trädäck på mark. Svenskt Träs byggbeskrivningar finns att hämta gratis hos bygg- och trävaruhandlare runt om i landet.

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

 

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-02-04 11:10:18

Din röst är viktig

Visste du att...