Se över ditt brandskydd - särskilt när det är kallt

När det är mycket kallt ute ökar risken för bränder. Vintermånaderna är alltså värst. Något få kanske tänker på. Elfel och bristfällig utrustning är vanligaste orsaken till bränder i egnahem. Försäkringsbolaget If varnar för en felande huvudsäkring.

Att det är viktigt att vara vaksam på tända ljus vet de flesta. Orsakerna till flertalet bostadsbränder är dock andra.

Dålig utrustning är vanligaste skälet till utryckningar. I alla fall enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Trasig elektronik, feldragna kablar, glappande kontakter som alstrat värme eller gnistor och elden är lös!

Villor som drabbas är vanligast. Av 981 utryckningar under 2017 utgjorde bristfällig utrustning en fjärdedel av orsaken. Husägare bör regelbundet se över sin utrustning.

Mats Larsson är skadeinspektör på If. Han menar att vaksamhet är särskilt viktig vintertid.

- Många apparater är igång vintertid, säger han. Mycket belysning är på. Vi använder mycket el. Risken för elbränder är därmed större.

Dra ut kontakten!

Ett bra skydd är att dra ur kontakten när du reser bort. Något mycket enkelt som få tänker på. Att ha god kunskap om sin elcentral är viktigt. Att veta att elektriciteten är rätt dragen inne i elcentralen. En god rutin är att en elektriker regelbundet undersöker husets elcentral.

- Om allt inte sitter tätt och kontakterna glappar blir det lätt varmgång inne i elcentralen, särskilt nu när den går på högvarv på grund av kylan, säger Mats Larsson. Värmen byggs upp successivt, och om det inte upptäcks i tid kan det efter ett tag resultera i brand. En glappande huvudsäkring kan vara en dödsfälla.

Fungerar brandvarnaren?

Ett bra sätt att minska risken för brand är en fungerande brandvarnare. Enligt en undersökning där 3518 personer deltog, uppgav  var tionde person, 11 procent att de i princip aldrig byter batteriet i sin brandvarnare. Flertalet litar på en fungerande brandvarnare.

- Brandvarnare utan batteri är inte någon brandvarnare alls, säger Mats Larsson. Bäst är att ha en rutin för kontroll av brandvarnare.

En brandsläckare är också bra att ha liksom brandstege, åtminstone om man har sovrum på andra våningen.

 

Undersökningen i siffror

  1. Fel i utrustning: 246            25 procent
  2. Värmeöverföring: 59            6 procent
  3. Spis: 46                                 5 procent
  4. Avsiktlig brand, 36               4 procent
  5. Rökning: 22                          2 procent

Annan orsak : 74                                8 procent

Okänd: 438                                         45 procent

 

Totalt deltog 981 personer i undersökningen.

Källa: MSB, 2017

 

”Hur ofta byter du batteri i din brandvarnare?”

- Oftare än en gång per år,              2 procent

- En gång per år,                             15 procent

- En gång vartannat år,                   8 procent

-  Vart tionde år,                               2 procent

-  Mer sällan,                                   4 procent

-  Aldrig,                                          5 procent

- När batteriet ljuder att det är slut. 64 procent

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018. Sammanlagt deltog 3518 personer med svar via Internet.

 

 

 

E-mail:
Publicerad 2019-02-18 10:05:23