Avvattning av tak

Mataki har utvecklat ett webbaserat dimensioneringsprogram för takavvattning. Programmet  gör det nu enkelt att följa gällande regelverk och sparar tid jämfört med manuella beräkningar.

Programmet används för dimensionering av invändig takavvattning. Allt enligt regelverket.  Användaren fyller i uppgifter om geografisk plats, ytskikt och takyta med mera. Därefter genererar programmet information om flödesmängd samt hur många takbrunnar och lövfångarsilar som krävs för att avvattna ytan korrekt. Tjänsten riktar sig framför allt till arkitekter, konstruktörer och takentreprenörer, men är öppen för alla.

– Manuella beräkningar är både komplicerade och tidskrävande, säger Mikael Kemp, produktchef på Mataki.

Nu räcker det att fylla i några grundläggande uppgifter och sedan gör programmet jobbet åt dig. Informationen sammanställs i ett överskådligt pdf-dokument, Dimensioneringsprogrammet är ett komplement till den projekteringsvägledning för takavvattning som Mataki presenterade tidigare i år.

– Felaktig takavvattning kan orsaka läckage och kostsamma skador på byggnaden. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Mikael Kemp.

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing AB. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. 

E-mail:
Publicerad 2019-05-11 17:35:44

Senaste nummer

Din röst är viktig